Medlemmer

Enhver aktør indenfor fødevareerhvervet i Thy, og aktører, der producerer fødevarer, der i al væsentlighed udspringer af Thy, kan efter ansøgning, som indgives til sekretariatslederen, optages som aktivt medlem.

Medlemsfordele

Food Cluster Thy arbejder for at realisere vækstpotentialet i fødevareerhvervet i Thy. Food Cluster Thy er sat til værdien markedsdrevet, drevet af virksomhedernes behov.

Som medlem af Food Cluster Thy får du tilgang til en række ydelser som:

 • Deltagelse i motiverende og inspirerende arrangementer mindst 4x årligt.
 • Vejledning og rådgivning fra Food Cluster Thy.
 • Mulighed for at deltage i matchmaking med såvel iværksætter, som andre fødevareproducenter.
 • Profilering af fødevarer gennem Food Cluster Thy.
 • Få viden og deltage i vidensdeling via nyhedsbreve.
 • Deltagelse i praksisnære projekter for at skabe værdi, vækst og arbejdspladser for den enkelte virksomhed og for lokalområdet. 
 • Facilitere netværk i samarbejde med EUC Nordvest.
 • Tilgang til konsulentydelser.
 • Stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer

Enhver aktør indenfor fødevareerhvervet i Thy, og aktører, der producerer fødevarer, der i al væsentlighed udspringer af Thy, kan efter ansøgning, som indgives til sekretariatslederen, optages som aktivt medlem.

Medlemsfordele

Food Cluster Thy arbejder for at realisere vækstpotentialet i fødevareerhvervet i Thy. Food Cluster Thy er sat til værdien markedsdrevet, drevet af virksomhedernes behov.

Som medlem af Food Cluster Thy får du tilgang til en række ydelser som:

 • Deltagelse i motiverende og inspirerende arrangementer mindst 4x årligt.
 • Vejledning og rådgivning fra Food Cluster Thy.
 • Mulighed for at deltage i matchmaking med såvel iværksætter, som andre fødevareproducenter.
 • Profilering af fødevarer gennem Food Cluster Thy.
 • Få viden og deltage i vidensdeling via nyhedsbreve.
 • Deltagelse i praksisnære projekter for at skabe værdi, vækst og arbejdspladser for den enkelte virksomhed og for lokalområdet.
 • Facilitere netværk i samarbejde med EUC Nordvest.
 • Tilgang til konsulentydelser.
 • Stemmeret på generalforsamlingen.
Kersti Haugan

Sekretariatsleder Food Cluster Thy

+45 5367 5880
kersti@foodclusterthy.dk

Kontingent

Kontingentsatser for 2019 er:

1-4 ansatte/medlemmer – kr. 3.000
5 – 50 ansatte medlemmer – kr. 10.000
Over 50 ansatte/medlemmer – kr. 15.000
Støttemedlemmer – kr. 1.000

Medlemsliste