Fyraftensmøde
Kan andelstanken få en renæssance i 2020?

Food Cluster Thy inviterer til fyraftensmøde 5. februar om et samvirke, der handler om at skabe vækst i fødevareerhvervet via grønne distributionsløsninger

Food Cluster Thy har i en periode arbejdet på at finde en model for, hvordan der kan skabes bæredygtige og værdiskabende distributionsløsninger på basis af et samvirke mellem lokale fødevareproducenter i Thy og på Mors.

 

Baggrunden er en henvendelse fra producenter og foreningen Regional Madkultur Thy-Mors. I løbet af efteråret har der været kontakt med en del virksomheder inden for værdikæden, og mange af dem har givet meget positive tilkendegivelser om at være med i projektets videre udvikling.

Nu indkalder Food Cluster Thy til et fyraftensmøde for mindre fødevareproducenter og distributører. Formålet er at oplyse om status for projektet og afklare, hvad der nu skal ske – i dialog med virksomhederne. Nu skal projektet kommercialiseres og implementeres. Vi har derfor behov for input fra fødevareerhvervet og klare tilkendegivelser fra medlemmer af netværket i forhold til, om der er opbakning til at gå videre, siger Kersti Haugan, der er sekretariatsleder i Food Cluster Thy. 
Det lokale engagement fra fødevarenetværket er helt afgørende for projektets realisering. I projektbeskrivelsen hedder det blandt andet: ”Hensigten er at genoplive den gamle andelstanke, hvor producenterne gennem et fælles selskab og ejerskab til distributionsleddet er i stand til at løfte i flok og dermed opnå et bedre salg og en større kundekreds uden at gå på kompromis med klimaet”.

”Projektet vil have fokus på at opbygge en fælles samlecentral og digital markedsplads, lave forsøg med miljørigtigt sammenpakning/emballageløsninger og afprøve metoder til samordnet transport af varerne i lokalområdet og mellem Thy/Mors og Danmarks storbyer”.

Fyraftensmødet afholdes 5. februar klokken 15 i Thy & Co., Thy Huset, Tilstedvej 73, mødelokale 2.

Af hensyn til bestilling af mad og drikke skal tilmelding ske senest tirsdag den 4. februar 2020. 

Med venlig hilsen Food Cluster Thy
Kersti Haugan Sekretariatsleder

Food Cluster Thy er en realitet

I går aftes blev fødevareklyngen Food Cluster Thy officielt stiftet

Cirka 40 personer var mødt op til den stiftende generalforsamling hvor målet var at få stiftet foreningen, så arbejdet med at produktudvikle og fokusere endnu mere på de lokale fødevarer fra Thy, kan komme i gang.

Foreningens vedtægter blev vedtaget og her lyder formålet: ”Foreningens formål er at virke som et omdrejningspunkt for klyngedannelse indenfor udvikling af fødevarer i primært Thy og herved skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og bosætning.”

Initiativet til at arbejde med de lokale fødevarer i et klyngesamarbejde er oprindeligt taget af Thy Erhvervsforum. “…”