Food Cluster Thy er en realitet

I går aftes blev fødevareklyngen Food Cluster Thy officielt stiftet

Cirka 40 personer var mødt op til den stiftende generalforsamling hvor målet var at få stiftet foreningen, så arbejdet med at produktudvikle og fokusere endnu mere på de lokale fødevarer fra Thy, kan komme i gang.

Foreningens vedtægter blev vedtaget og her lyder formålet: ”Foreningens formål er at virke som et omdrejningspunkt for klyngedannelse indenfor udvikling af fødevarer i primært Thy og herved skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og bosætning.”

Initiativet til at arbejde med de lokale fødevarer i et klyngesamarbejde er oprindeligt taget af Thy Erhvervsforum. “…”

Food Cluster Thy er en realitet

I går aftes blev fødevareklyngen Food Cluster Thy officielt stiftet

Cirka 40 personer var mødt op til den stiftende generalforsamling hvor målet var at få stiftet foreningen, så arbejdet med at produktudvikle og fokusere endnu mere på de lokale fødevarer fra Thy, kan komme i gang.

Foreningens vedtægter blev vedtaget og her lyder formålet: ”Foreningens formål er at virke som et omdrejningspunkt for klyngedannelse indenfor udvikling af fødevarer i primært Thy og herved skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og bosætning.”

Initiativet til at arbejde med de lokale fødevarer i et klyngesamarbejde er oprindeligt taget af Thy Erhvervsforum. “…”