Netværk/
ERFA-grupper

Food Cluster Thy etablerer og driver fagnetværk i samarbejde med EUC Nordvest, hvor virksomheder kan mødes og videns dele – både med hinanden og med eksperter.

Supply Chain Management (Starter ultimo august 2019)

Sted: EUC Nordvest
Dato: August/september

Erfagruppen henvender sig til personer i virksomheden, som er ansvarlig for Supply Chain Management.  Med erfagruppen bliver der dannet et forum, hvor medlemmerne udveksler viden og erfaringer, der skaber grobund for udvikling af faglig viden inden for styring og optimering af materiale- og informationsstrømme fra råvareleverandør til slutbruger.

Ved hvert møde skal der engageres kompetente indlægsholdere, valgt ud fra relevante og aktuelle emner på baggrund af medlemmernes ønsker og behov. Indlæggene kan typisk ligge inden for følgende områder
i) Hvorledes designes og struktureres en supply chain for at opnå den ønskede gennemslagskraft på markedet
ii) sikring af økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i forsyningskæder
iii) samarbejde med handelspartnere og videndeling
iv) hvorledes kommer man ind i detailkæder
v) håndtering af kravspecifikationer, leveringssikkerhed/pris, for sen levering mv.
vi) de mindre virksomheder vil have mulighed for at lære fra de største.

Krista Dixen Jensen

+45 5129 8999
krista@thyef.dk

Hvordan man styrer innovation i fødevareindustrien

Sted: EUC Nordvest
Dato: Efteråret 2019

Mere information følger.

Krista Dixen Jensen

+45 5129 8999
krista@thyef.dk

Netværk/
ERFA-grupper

Food Cluster Thy etablerer og driver fagnetværk i samarbejde med EUC Nordvest, hvor virksomheder kan mødes og videns dele – både med hinanden og med eksperter.

Supply Chain Management (Starter ultimo august 2019)

Sted: EUC Nordvest
Dato: August/september

Erfagruppen henvender sig til personer i virksomheden som er ansvarlig for Supply Chain Management.  Med erfagruppen bliver der dannet et forum, hvor medlemmerne udveksler viden og erfaringer, der skaber grobund for udvikling af faglig viden inden for styring og optimering af materiale- og informationsstrømme fra råvareleverandør til slutbruger.

Ved hvert møde skal der engageres kompetente indlægsholdere, valgt ud fra relevante og aktuelle emner på baggrund af medlemmernes ønsker og behov. Indlæggene kan typisk ligge inden for følgende områder i) Hvorledes designes og struktureres en supply chain for at opnå den ønskede gennemslagskraft på markedet ii) sikring af økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i forsyningskæder iii) samarbejde med handelspartnere og videndeling iv) hvorledes kommer man ind i detailkæder v) håndtering af kravspecifikationer, leveringssikkerhed/pris, for sen levering mv. vi) de mindre virksomheder vil have mulighed for at lære fra de største.

Krista Dixen Jensen

+45 5129 8999
krista@thyef.dk

Hvordan man styrer innovation i fødevareindustrien

Sted: EUC Nordvest
Dato: Efteråret 2019

Mere information følger.

Krista Dixen Jensen

+45 5129 8999
krista@thyef.dk