Fødevarer som
vækstmotor
i Thy

Fødevarer som
vækstmotor
i Thy

Thy kan noget
med fødevarer

Thy er kendt som et spisekammer af høj kvalitet. Gode råvarer, produceret med omhu og ansvar for kommende generationer, har skabt en række brands og har samtidig været fundamentet for nye, innovative virksomheder og lokale arbejdspladser.

I dag er ”Thy” et begreb, der forbindes med god smag, autencitet og virketrang. De lokale fødevareproducenter – store som små – har hver især skabt erhvervshistorier, der gør landsdelen kendt og sælger varer til den kvalitetsbevidste forbruger.

Succes’en er fortjent. Gode råvarer er væsentlige, men de gør det ikke alene. Der er hårdt arbejde og dyre købte erfaringer bag de fødevarer, vi i dag forbinder med Thy. Og nu, hvor succes’en er en kendsgerning, er tiden inde til at bygge videre på de lokale fødevarevirksomheders enorme viden, erfaring og netværk.
Det er ideen bag Food Cluster Thy.

Food Cluster Thy er ikke et nyt brand. Food Cluster Thy er tænkt som en paraply over igangværende og kommende aktiviteter på fødevareområdet i Thy. Det skal være det forum, hvor der skabes synergi, hvor der koordineres og skabes fælles overblik over nye muligheder, som den enkelte virksomhed frit kan udnytte. Alene eller endnu bedre: Sammen med andre, der laver gode fødevarer i Thy.

Thy kan noget
med fødevarer

Thy er kendt som et spisekammer af høj kvalitet. Gode råvarer, produceret med omhu og ansvar for kommende generationer, har skabt en række brands og har samtidig været fundamentet for nye, innovative virksomheder og lokale arbejdspladser.

I dag er ”Thy” et begreb, der forbindes med god smag, autencitet og virketrang. De lokale fødevareproducenter – store som små – har hver især skabt erhvervshistorier, der gør landsdelen kendt og sælger varer til den kvalitetsbevidste forbruger.

Succes’en er fortjent. Gode råvarer er væsentlige, men de gør det ikke alene. Der er hårdt arbejde og dyre købte erfaringer bag de fødevarer, vi i dag forbinder med Thy. Og nu, hvor succes’en er en kendsgerning, er tiden inde til at bygge videre på de lokale fødevarevirksomheders enorme viden, erfaring og netværk.
Det er ideen bag Food Cluster Thy.

Food Cluster Thy er ikke et nyt brand. Food Cluster Thy er tænkt som en paraply over igangværende og kommende aktiviteter på fødevareområdet i Thy. Det skal være det forum, hvor der skabes synergi, hvor der koordineres og skabes fælles overblik over nye muligheder, som den enkelte virksomhed frit kan udnytte. Alene eller endnu bedre: Sammen med andre, der laver gode fødevarer i Thy.

Sammen kan vi
endnu mere

 

Food Cluster Thy har som formål at lægge nye lag på den succes, fødevarer fra Thy allerede er blevet. Gennem samarbejde, udveksling af viden, forskning og innovation skal der skabes nye produkter og hentes endnu større værdi ud af de råvarer, Thy er kendt for.

Klyngen samler alle aktører inden for området om en fælles platform. Dermed er grunden lagt til at forme noget, der er større end det, den enkelte selv kan skabe og drive. Fødevareområdet skal gøres til en vækst-driver i Thy og det øvrige Nordvestjylland. Både for den enkelte virksomhed og for området som helhed.

Klyngesamarbejdet skal ses som et formaliseret forum for etablering af netværk, strategiske alliancer og samarbejde om fælles projekter inden for alle sektorer af fødevareerhvervet.

Udvikling, forskning, samarbejde med vidensinstitutioner og tiltrækning af finansiering er eksempler på store opgaver, som bedst løftes i flok. Her er Food Cluster Thy den samlende faktor, der konkret kan bidrage til udvikling af både små og store virksomheders produkter og forretning. Food Cluster Thy er også fødselshjælper, når helt nye ideer skal prøves af og måske blive til den næste fødevarevirksomhed i Thy.

Sammen kan vi
endnu mere

Food Cluster Thy har som formål at lægge nye lag på den succes, fødevarer fra Thy allerede er blevet. Gennem samarbejde, udveksling af viden, forskning og innovation skal der skabes nye produkter og hentes endnu større værdi ud af de råvarer, Thy er kendt for.

Klyngen samler alle aktører inden for området om en fælles platform. Dermed er grunden lagt til at forme noget, der er større end det, den enkelte selv kan skabe og drive. Fødevareområdet skal gøres til en vækst-driver i Thy og det øvrige Nordvestjylland. Både for den enkelte virksomhed og for området som helhed.

Klyngesamarbejdet skal ses som et formaliseret forum for etablering af netværk, strategiske alliancer og samarbejde om fælles projekter inden for alle sektorer af fødevareerhvervet.

Udvikling, forskning, samarbejde med vidensinstitutioner og tiltrækning af finansiering er eksempler på store opgaver, som bedst løftes i flok. Her er Food Cluster Thy den samlende faktor, der konkret kan bidrage til udvikling af både små og store virksomheders produkter og forretning. Food Cluster Thy er også fødselshjælper, når helt nye ideer skal prøves af og måske blive til den næste fødevarevirksomhed i Thy.